AQIMOS Group s.r.o.

Popis společnosti:

Společnost zajišťuje výše uvedené služby po celém území ČR. Má pobočky v Praze a v Třinci vybavené moderní kancelářskou technikou s vlastním softwarem. Pracuje dodavatelským způsobem, tj. zpracování dokladů od zadavatele nebo přímo u zadavatele. Mezi pracovníky jsou kvalifikovaní účetní s certifikátem Svazu účetních a spolupracuje s interním auditorem. Společnost je schopna zpracovat veškerou účetní agendu, včetně mzdových a personálních záležitostí jak pro fyzické, tak pro právnické osoby.

Poskytované služby:

Společnost provádí:

 • přehled o stavu a pohybu majetku a závazků a rozdílu majetku a závazků
 • inventarizaci majetku a závazků
 • účtování o přijatých fakturách
 • vystavování faktur na základě podkladů dodaných objednavatelem
 • účtování pokladních dokladů a bankovních výpisů
 • zpracování podkladů pro výpočet DPH
 • přehledy výsledků hospodaření (v dohodnutém období se zadavatelem)
 • vypracování účetní závěrky
 • zpracování mzdové agendy
 • poskytování odborné a metodické pomoci při pořizování prvotních účetních dokladů
 • podle potřeb společnosti poskytovaní okamžitých informací o účetních stavech
 • vykonává další činnosti, které vyžadují předpisy o účetnictví
 • interní audit

Rozsah služeb a jejich cena je stanovena na základě smlouvy s dodavatelem.

© Labaj Bohuslav 2006